Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Definicje:

Sprzedający, czyli serwis opinie-pozytywne.pl, którego właścicielem jest NET CORP, Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahé, Seychelles, Reg. No 19483
Kupujący, czyli osoba lub firma korzystająca z usług Sprzedawcy.
Strony, czyli relacja Sprzedającego z Kupującym.
Produkt, czyli usługa oferowana przez Sprzedającego.

Oferta:

Sprzedający oferuje w ramach swoi Produktów:

1. Usługę pisania pozytywnych opinii, na profilu lub profilach wskazanych przez Kupującego w ilości uzgodnionej przez Strony. Kupujący oświadcza, że jest właścicielem lub posiada prawo do korzystania, zarządzania i gospodarowania w.w. profilem. Sprzedający nie pisze pozytywnych opinii na profilach nie należących do Kupującego.

2. Usługę usuwania negatywncyh opinii, polegającą na kontakcie z osobami, które owe opienie napisały. W ramach usługi następuje próba dwukrotnego kontaktu z osobami, które napisały negatywne opinie. Ilość osób, z którymi kontaktuje się sprzedający ustalana jest przez Strony przed realizacją zlecenia. Sprzedający najpierw prosi o usunięcie opinii, a w przypadku jej nieusunięcia informuje osobę piszącą negatywną opinie o skutkach prawnyilch związanych z publikacją nieprawdziwych opinii.

3. Depozycjonowanie to usługa polegająca na usunięciu z pierwszej strony wyników wyszukiwania Google uzgodnionych przez Strony stron internetowych. W ramach tej oferty Sprzedający dokłada wszelkich starań, by uzyskać zamierzony efekt. Kupujący ma świadomość tego, że działania te nie są pewne i w dużej mierze zależą od często modyfikowanego algorytmu wyszukiwarki Google.

4. Pisanie pozytywnych opinii na profilach wskazanych przez Kupującego. Kupujący oświadcza, że jest właścicielem bądź ma prawo do korzystania, gospodarowania i zarządzania w.w. profilem. Sprzedający publikuje opinie wg wytycznych Kupującego w uzgodnionej przez Strony ilości.

Realizacja zlecenia: 

Wartość zlecenia jest ustalana między stronami indywidualnie.

Realizacja zlecenia następuje po opłaceniu faktury proforma. Po realizacji zlecenia Sprzedający na prośbę Kupującego wystawia fakturę.

Sprzedający zobowiązuje się wykonać usługę w umówionym między Stronami czasie. W przypadku istnienia ryzyka wystąpienia zjawisk nieporządanych (blokad konta, ban od Google itp) realizacja może wydłużyć się.

Warunki końcowe:

Oferty, warunki, zlecenia, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustalane są między stronami indywidualnie.

Reklamacje należy zgłaszać na adres email: biuro@opinie-pozytywne.pl .

Produkty oferowane przez Sprzedającego mają charakter nieprefabrykowany. Rozpoczęcie realizacji usług na wyraźną zgodę Kupującego przed 14to dniowym okresem zwrotu oznacza, że Kupujący nie ma prawa do zwrotu zamówionej usługi.

Kupujący ma prawo do zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 14tu dni od momentu złożenia zamówienia, o ile zamówienie nie zostało rozpoczęte na wyraźną prośbę Kupującego.

Strony ustalają, że kontakt pomiędzy nimi odbywać się będzie drogą mailową.